1% na TWÓJ KLUB

Za 2012 rok.

 

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz szósty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży. Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której Klub Sportowy Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa, pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.- numer KRS: 0000197334


Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę klubu sportowego i adres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (PIT-28 - poz. 126-130, PIT-36 - poz. 305 - 309, PIT-36L - poz. 105 – 109, PIT-37 poz. 124 – 128, PIT-38 poz. 58 – 62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

124. Numer KRS 0000197334

Wnioskowana kwota

Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

125.

34 zł. 00 gr.

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

126. Cel szczegółowy 1% Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa

01-728 Warszawa, ul. Powązkowska 59

128..

127 Wyrażam zgodę

X

 

 

 

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże   100%  środków w formie umowy darowizny  na rzecz klubów wskazanych przez  darczyńców.

 

 

Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa wszystkie wpłaty przeznacza na działalność sportową.

 

2010 rok (1% za 2009r) - Środki przekazane przez Fundację Partnerstwo w wysokości 3818,80 zł. zostały w całości wykorzystane na wsparcie działalności statutowej klubu w zakresie szkolenia i rozwoju młodzieży.

W/w suma darowizny została przeznaczona na sfinansowanie zakupu oleju opałowego do ogrzewania sali szermierczej w okresie zimowym – grudzień 2010 i styczeń 2011 co zapewniło prawidłowe warunki do przeprowadzenia treningów dla dzieci i młodzieży.

 

  1. Faktura VAT Nr FV 2211/2010 z dnia 08.12.2010 (kopia)
  2. Faktura VAT Nr FV 2407/2010 z dnia 30.12.2010 (kopia)

 

2011 rok (1% za 2010r) - Środki przekazane przez Fundację Partnerstwo w wysokości 1098,00 zł. zostały w całości wykorzystane na wsparcie działalności statutowej klubu w zakresie szkolenia i rozwoju młodzieży.

W/w suma darowizny została przeznaczona na dofinansowanie zakupu dresów reprezentacyjnych dla grupy Dzieci i Młodzików – 15 sztuk.

 

1.       Faktura VAT Nr WG/FA/47/2012 z dnia 29.02.2012 na kwotę 3579,02 zł (kopia)