(2kB)(4kB)Lista zawodników (wychowanków UKS Zagłoba Warszawa) którzy przeszli do CWKS Legia Warszawa


STOWARZYSZENIE SZERMIERZY
LEGIA WARSZAWA


(9kB)
2 0 0 9

Z a w o d n i c y
(594kB)


S E N I O R Z Y - szpada mężczyzn i kobiet
 1. Mikołajczak Krzysztof MK
 2. Sadowy Piotr SP
 3. Gripas Artiom GA
 4. Woroniecka Dorota WD
 5. Giedroić Sebastian GS
 6. Stocki Piotr SP
 7. Sawicki Michał SM
 8. Heronimek Leszek HL
 9. Grodner Michał GM
 10. Sowiński Janusz SJ
 11. Bączek Marek BM
 12. Borowski-Komenda Jan BJ
 13. Kraus Marcin KM
 14. Rudowski Michał RM
 15. Bronowski Waldemar BW
 16. Burlikowski Bartłomiej
 17. Rudowski Andrzej

M Ł O D Z I E Ż O W C Y - szpada mężczyzn i kobiet
 1. Tworek Daria TD
 2. Ptak Katarzyna PK
 3. Miturski Maciej MM
 4. Skorupka Aleksandra SA
 5. Milone Roberto MR
 6. Czupryn Monika CM
 7. Schymalla Aleksandra SA
 8. Gołdowski Włodzimierz GW
 9. Brzozowski Daniel BD
 10. Karczmarek Marcin KM
J U N I O R Z Y - szpada mężczyzn i kobiet
 1. Królak Natalia KN
 2. Paciorkiewicz Ewelina PE
 3. Skorupka Sylwia SS
 4. Pacek Andrzej PA
 5. Żygowski Robert ŻR
 6. Brzozowski Seweryn BS
 7. Galiński Bartłomiej GB
 8. Braksal Monika BM
 9. Łuczyński Artur ŁA
 10. Lewandowska Sylwia LS
 11. Gmurczyk Aleksandra GA
 12. Żygowska Marta ŻM
 13. Podolak Rafał PR
 14. Szwalbe Rafał SR
 15. Kwiatkowska Iwona KW
 16. Szuba Adrianna SA
 17. Sztyber Michał SM
J U N I O R Z Y    M Ł O D S I - szpada mężczyzn i kobiet
 1. Galińska Aleksandra GA
 2. Ineksiak Aleksandra IA
 3. Kral Adam KA
 4. Łapiński Michał ŁM
 5. Więckowska Olga WO
 6. Adamczyk Damian AD
 7. Dudziński Andrzej DA
 8. Pedowicz Mikołaj PM
 9. Bąkiewicz Grzegorz
 10. Adamczyk Angelika
M Ł O D Z I C Y - szpada mężczyzn i kobiet
 1. Parzyszek Damian PD
DZIECI, M Ł O D Z I C Y, J U N I O R Z Y    M Ł O D S I
szpada mężczyzn i kobiet (grupa początkująca)
 1. Oleksiejuk Stanisław
 2. Strzębała Aneta
 3. Zych Arkadiusz
 4. Pieńkosz Michał
 5. Budzaj Anna
 6. Mielowska Patrycja
 7. Krawczyk Tomasz
 8. Stepa Kika
 9. Deynezhenko Vladyslav
 10. Deynezhenko Daniel
 11. Chołast Mateusz
 12. Gidziński Piotr(4kB)

(RS) Robert Siemek marzec 2009